07 January

Nabi Avcı hakkında verdiğim soruşturma önergesi konuşması

  AYDIN AĞAN AYAYDIN (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasa’nın 100’üncü, İç Tüzük’ün 107’nci maddesi uyarınca idari yargı kararını uygulamayan Millî Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı hakkında ben ve 57 arkadaşımın vermiş olduğu soruşma önergesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.


[Devamı...]
12 December

2015 BÜTÇE GENEL KURUL KONUŞMA METNİ (Hazine Müsteşarlığı)

CHP GRUBU ADINA AYDIN AĞAN AYAYDIN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu bütçeleri üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Ancak on dakikalık kısa bir süre içerisinde bu üç büyük kuruluşun bütçeleri üzerinde neler söyleyeceğimi ben de açıkça merak ediyorum.


[Devamı...]
26 November

Gümrükteki Yolsuzluk İddiası Meclis Gündemine Taşındı

 İstanbul ilinde kimi gümrük müdürlüklerinde ve özellikle Ambarlı Gümrük Müdürlüğünde, mükelleflerden menfaat temin ederek rüşvet alabilmek için mükelleflerin ithalattan doğan kdv veya gümrük vergisi borçlarının 3 yıllık zamanaşımına...


[Devamı...]
25 November

Sağlık Bakanlığının 2015 yılı Bütçesi

 Sağlık harcamaları insan yaşamı için vazgeçilmez olduğu gibi, beşeri kaynaklara yönelik olması sebebiyle aynı zamanda kalkınma açısından da önem arz eden giderlerdir. Nitekim, Birleşmiş Milletlerce her yıl açıklanan İnsani Gelişmişlik Raporunda ülkeler sadece gelir endeksiyle değil, sağlık ve eğitim endeksi ile birlikte değerlendirilmekte, kalkınma açısından ülkeler böyle sıralanmaktadır.


[Devamı...]
25 November

Maliye Bakanlığı 2015 Bütçesi

 Bütçeyi hazırlayan, kamu harcamalarını koordine eden ve kamu gelirlerini toplayan bir Bakanlık olması dolayısıyla Maliye Bakanlığı bütçesi ile ilgili olarak, gerek süre sınırı, gerekse de bütçe geneli üzerinde dile getirdiğim hususlarda tekrara düşmemek için temel bazı noktalara değinmek istiyorum


[Devamı...]
Diğer Haberler